A californiana cidade de San Francisco abraza o vehículo autónomo, a Uber e Lyft, compañías que prestan servizos de transporte, súmase Cruise, que sobe a aposta co lanzamento de 240 taxis sen condutor, que funcionarán exclusivamente de noite.

Os beneficios destes taxis autónomos son notables. A eliminación de condutores humanos podería reducir custos a longo prazo, mentres que a súa tecnoloxía avanzada garante maior seguridade nas estradas grazas a sistemas de sensores e cámaras.

O sistema de tarifas da compañía baséase na distancia e o tempo de uso, comezando cunha tarifa basee de 5 euros, á que se suman 0,90€ por quilómetro e 0,40€ por minuto de viaxe.

Aínda que por agora só están dispoñibles en certas partes da cidade, Cruise ten plans de expansión para cubrir San Francisco por completo. Este paso representa un emocionante avance cara a un futuro de transporte autónomo confiable e accesible.