Honda lanzou un Vehículo Autónomo de Traballo (AWV) deseñado para encargarse das funcións rutineiras en instalacións aeroportuarias. O prototipo de Fonda atópase no Aeroporto Pearson de Toronto, demostrando como a intelixencia artificial e a tecnoloxía autónoma poden resolver desafíos críticos na industria aeroportuaria.

O AWV de Fonda é un vehículo eléctrico que inspecciona o perímetro en busca de fallos de seguridade, transporta carga e remolca carros de equipaxe. Ademais, pode xerar mapas para futuras planificacións e detectar obstáculos na súa traxectoria. Actualmente en uso no Aeroporto Pearson de Toronto, prevese que o AWV poida adaptarse para funcións adicionais, como labores de limpeza e mantemento.

A colaboración de Fonda con líderes tecnolóxicos como Cisco, Genwave, Illuminex AI e AIROps de Eagle Aerospace foi fundamental para este logro. A experiencia en robótica de Fonda foi esencial no desenvolvemento do vehículo. Ademais do AWV, a compañía presentou conceptos adicionais, como un robot acompañante e un vehículo todoterreo autónomo. Este avance representa un paso cara ao futuro da industria aeroportuaria, optimizando a eficiencia en aeroportos a nivel global.