Desde o preciso momento no que adquirimos algo a través de internet, ata que chega ás nosas mans, hai toda unha serie de pasos. O último deles, o da entrega, é o que corresponde á repartición de última milla, un reto ambiental e loxístico.

Nesa última parte do percorrido, o Foro Económico Mundial calcula que as emisións correspondentes á repartición de última milla, alcanzarán en 2030 os 25 millóns de toneladas de CO2. Por ter unha perspectiva maior, necesitaríanse plantar aproximadamente 33,000 km² de bosque, o equivalente a unha área do tamaño de Bélxica, para mitigar estas emisións.

No mesmo informe, o Foro Económico Mundial calcula que as entregas de última milla en zonas urbanas aumentarán en máis dun 30% nos cen principais cidades do mundo. O que supoñerá que a conxestión do tráfico incrementarase en máis dun 21%, é dicir, o equivalente para sumar 11 minutos ao traxecto diario de cada pasaxeiro.

Promover solucións

Os novos hábitos de consumo trouxeron consigo este reto ao que se busca dar resposta desde o Living Lab de Smartiago, un proxecto de Compra Pública de Innovación liderado polo Concello de Santiago. A plataforma pon ao dispor dos seus usuarios dous vehículos eléctricos e autónomos para explorar solucións e promover a innovación.

Esta iniciativa representa unha oportunidade para fomentar o desenvolvemento de novos modelos de negocio que sexan sostibles e contribúan a promover solucións aos retos ambientais e loxísticos que expón a última milla na era da dixitalización.