A Asociación Nacional de Fabricantes de Automóbiles (ANFAC) deu unha paso cara a adiante no ámbito do transporte en España, ao propoñer cambios significativos nas regras que rexen a condución autónoma. Nun informe recente, a asociación presentou unha solicitude ás autoridades para permitir a circulación legal de vehículos autónomos de nivel 4 nas estradas do país.

Un vehículo autónomo de nivel 4 posúe a capacidade de operar de maneira autónoma en condicións e áreas específicas, ofrecendo unha experiencia de condución segura, sen necesidade da intervención dos ocupantes do vehículo. Aínda que xa existen vehículos con esta tecnoloxía no mercado, as regulacións actuais en España só permiten a condución autónoma en niveis menos avanzados.

Entre tanto, países da nosa contorna, como Alemaña e Francia, lideran este cambio, permitindo a circulación deste tipo de vehículos polas súas rúas e estradas. ANFAC destaca a necesidade de revisar a normativa actual para permitir a circulación de vehículos autónomos de nivel 4 nas estradas españolas. Esta proposta ten un potencial significativo para revolucionar a forma en que nos desprazamos, ao ofrecer unha mobilidade máis segura, eficiente e cómoda.

Con todo, o camiño cara á implementación de vehículos autónomos de nivel 4 non está exento de desafíos. As autoridades españolas deben equilibrar a promoción da innovación tecnolóxica coa garantía da seguridade nas estradas. A transición cara a unha novo paradigma de mobilidade require unha planificación coidadosa e unha regulación adecuada.

A pesar da complexidade, ANFAC está convencida de que este cambio normativo é esencial para asegurar que España non quede atrasada na carreira global cara ao transporte autónomo. Esta proposta, se se implementa de maneira adecuada, podería marcar un fito importante na evolución da mobilidade no país.